Šī gada 27. aprīlī Rīgas 3.arodskolas izglītojamie un pedagogi – 2 komandu dalībnieki:

1.komanda: Komandas vadītājs: profesionālās izglītības skolotājs Valērijs Krūmiņš,
Komandas “ 135-process” dalībnieki:Kapteinis-Kisļakovskis Arturs, Harlans Sergejs, Pimanovs Jurijs;

2.komanda: Komandas vadītājs: profesionālās izglītības skolotājs Genādijs Meteļskis,
Komandas “ Karstā metāla meistari” dalībnieki: Artis Students, Nauris Smolenskis, Bruno Leimanis;

piedalījās Jelgavā ( Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā) MASOC organizētajā “Latvijas profesionālās izglītības iestāžu metālapstrādes un mašīnbūves nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursā”.

MAG metinātaja profesionālās kvalifikācijas konkursā iegūta 1. un 2. vieta.

Apsveicam ar iegūto 1. vietu – Komandas vadītāju, profesionālās izglītības skolotājus Genādiju Meteļski un 7.grupas izglītojamos, komandas “ Karstā metāla meistari” dalībniekus- Arti Studentu, Nauri Smolenski, Bruno Leimani.

Apsveicam ar iegūto 2.vietu – Komandas vadītāju, profesionālās izglītības skolotāju Valēriju Krūmiņu un 10.grupas izglītojamos,komandas “ 135-process” dalībniekus- Arturu Kapteini-Kisļakovski, Sergeju Harlanu, Juriju Pimanovu.

Paldies par sadarbību un atbalstu konkursa mājas darbu sagatavošanu SIA “Metalprojekts” un SIA “RBRS” darbiniekiem!