Tirgus izpēte

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2023.gada  27.janvārī.
Tirgus izpētes priekšmets: Degvielas iegāde.
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2023-1.
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit .
Informācija par uzvarētāju: SIA “Viada Baltija”

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2023.gada  14.februārī.
Tirgus izpētes priekšmets: Nelaimes gadījuma apdrošināšana prakses laikā.
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2023-2.
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit .
Informācija par uzvarētāju: AAS “BTA”

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2023.gada  14.februārī.
Tirgus izpētes priekšmets: Obligātas veselības pārbaudes veikšana.
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2023-3.
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit .
Informācija par uzvarētāju: Veselības centrs 4

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2023.gada  29.martā.
Tirgus izpētes priekšmets: Metināšanas iekārtas/aparāta testēšana.
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: R3AS/TI  2023-4.
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: Tirgus izpētes prasības var ielādēt šeit .
Informācija par uzvarētāju: SIA “OR3”