Tirgus izpēte

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2024.gada  18. janvārī
Tirgus izpētes priekšmets: Instrumentu iegāde
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: RMPV/TI 2024-1
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: kritērijs viszemāka cena
Informācija par uzvarētāju: SIA “VAK-BA”

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2024.gada  26. janvārī
Tirgus izpētes priekšmets: Stieples un elektrodu iegāde.
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: RMPV/TI 2024-2
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: kritērijs viszemāka cena
Informācija par uzvarētāju: SIA “Agamiks”

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2024.gada  7. februārī
Tirgus izpētes priekšmets: Izglītojamo nelaimes gadījumu apdrošināšana
mācību laikā
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: RMPV/TI 2024-3
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: kritērijs viszemāka cena
Informācija par uzvarētāju: AAS “BTA”

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2024.gada  8. februārī
Tirgus izpētes priekšmets: Reklāmās preču iegāde.
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: RMPV/TI 2024-4
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: kritērijs viszemāka cena un atbilstoši
prasībām
Informācija par uzvarētāju: IU Aleksejs Neilands, SIA “Parnas”

Paziņojums par tirgus izpētes priekšmetu
Publicēšanas datums: 2024.gada  15. aprīļī
Tirgus izpētes priekšmets: Metināšanas iekārtas/aparātu testēšana, kalibrēšana
Tirgus izpētes identifikācijas numurs: RMPV/TI 2024-5
Informācijas par tirgus izpētes priekšmetu: kritērijs viszemāka cena
Informācija par uzvarētāju: SIA “Sanistal”