Ir noslēgušās mācības 7.kārtā

Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7.kārtu, Rīgas 3.arodskolā nokomplektēja četras mācību grupas.

Tālākizglītības mācību programmām līgumus noslēdza 31 izglītojamais un 28.03.2022. uzsāka mācības.

  27.06.2022. profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja:

„Rokas lokmetinātājs (MMA)” – 7 izglītojamie;

„Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)” – 7 izglītojamie;

„Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)” – 13 izglītojamie;

16.09.2022.  profesionālās kvalifikācijas eksāmenu sekmīgi nokārtoja:

„Lietvedis” – 4 izglītojamie;

 

 

Kontaktinformācija: Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola, Leonīds Lazdāns , leonids@rmpv.lv, tālr.67797074, mob.tālr.29239272

Sīkāka informācija par projektu šeit.

Informācija aktualizēta 14.11.2023.