Publiskie iepirkumi

Sākot no 2019. gada 1. janvāra Rīgas 3. arodskolas pircēja profils ir Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), kurā ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju (PIL 1.panta 23.punkts).

================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros un Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu  profesionālo kompetenci ”Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

Publicēšanas datums: 2018.gada  29.novembrī

Iepirkuma priekšmets Metāla izstrādājumu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” un profesionālās tālākizglītības programmu nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi 44000000-0; 44172000-6; 44160000-9
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2018/10 ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   10.decembrim  plkst.11:00
Kontaktpersona Genādijs Meteļskis ; tālr. 29712914  

e-pasts: mmec@3arodskola.lv

– informācija par uzvarētāju šeit  
– informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 16.01.2019.
– noslēgtie līgumi šeit 

================================================================

Publicēšanas datums: 2018.gada  14.novembrī

Iepirkuma priekšmets Instrumentu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi

44000000-0; 44500000-5

Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2018/9
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   26.novembrim  plkst.10:00
Kontaktpersona Genādijs Meteļskis; tālr. 29712914  

e-pasts: mmec@3arodskola.lv

– informācija par uzvarētāju šeit
– informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 10.12.2018.
– noslēgtie līgumi šeit

======================================================================
Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2018.gada  13.novembrī

Iepirkuma priekšmets Elektroenerģijas piegādē Rīgas 3.arodskolai
CPV kodi

09310000-5

Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2018/8
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   26.novembrim  plkst.12:00
Kontaktpersona Nataļja Staruščika; tālr. 26384600  

e-pasts: natalija@3arodskola.lv

– informācija par uzvarētāju šeit
– informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 11.12.2018.
– noslēgtie līgumi šeit
=================================================================
Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros un Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu  profesionālo kompetenci ”Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

Publicēšanas datums: 2018.gada  5.jūlijā

Iepirkuma priekšmets Mācību materiālu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” un profesionālās tālākizglītības programmu nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi 44000000-0; 44315200-3; 44315100-2; 31711140-6
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2018/7 ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   17.jūlijam  plkst.10:00
Kontaktpersona Genādijs Meteļskis ; tālr. 29712914  

e-pasts: mmec@3arodskola.lv

– Informācija par uzvarētāju šeit
– Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 06.08.2018.
– Noslēgtie līgumi šeit
==============================================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros un Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu  profesionālo kompetenci ”Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros

Publicēšanas datums: 2018.gada  22.jūnijā

Iepirkuma priekšmets Mācību materiālu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” un profesionālās tālākizglītības programmu nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi 44000000-0; 44315200-3; 44315100-2;
1711140-6
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2018/6 ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   5.jūlijam  plkst.10:00
Kontaktpersona Genādijs Meteļskis ; tālr. 29712914  

e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Iepirkums pātraukts. Paziņojums publicēts IUB mājas lapā 05.07.2018.

============================================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2018.gada  16.majā

Iepirkuma priekšmets Rīgas 3.arodskolas dienesta viesnīcas Gaileņu iela 7, Rīgā, elektromontāžas darbi 3.stāvā
CPV kodi

45000000-7; 45231400-9

Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2018/5
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Elekrtomontāžas tāme šeit
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   4.jūnijam  plkst.12:00
Kontaktpersona Tatjana Margitiča; tālr. 29526937  

e-pasts: hotel@3arodskola.lv

Informācija par uzvarētāju šeit
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 08.06.2018.  Noslēgtie līgumi šeit  

======================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2018.gada  12.aprīlī

Iepirkuma priekšmets: MMA+TIG metināšanas iekārtas (AC/DC) iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi: 42000000-6; 42662100-5
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2018/4
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   23.aprīlim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Genādijs Meteļskis; tālr. 29712914. e-pasts: mmec@3arodskola.lv
Informācija par uzvarētāju šeit 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 06.06.2018.  Noslēgtie līgumi šeit

==============================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2018.gada  25.janvārī
Iepirkuma priekšmets:
Sadzīves ķīmijas, saimniecības un higiēnisko preču iegāde skolas un dienesta viesnīcas vajadzībām
CPV kodi: 33000000-0; 33711900-6; 33760000-5; 39800000-0; 31531000-7
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2018/3
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   5.februārim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Nataļja Staruščika; tālr. 67797047, e-pasts: natalija@3arodskola.lv

Iepirkums pārtraukts . Paziņojums publicēts IUB mājas lapā 21.02.2018.

===============================================================================

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkums organizēts Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītas mācības vai mācību praksē uzņēmuma”sadarbības līgums Nr. SAM 8.5.1./6-12.1.3/92
un Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci „Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0./16/I/001 „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Publicēšanas datums: 2018.gada  18.janvārī

Iepirkuma priekšmets: Darba apģērbu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” un profesionālās tālākizglītības programmu  nodrošināšanai  Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi: 18000000-9; 18100000-0
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2018/2  ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.   līdz 2018.gada   29.janvārim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Genādijs Meteļskis tālr. 29712914, e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Informācija par uzvarētāju šeit
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 12.02.2018.  Noslēgtie līgumi šeit

================================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2018.gada  11.janvārī

Iepirkuma priekšmets Būvmateriālu un instrumentu piegāde skolas un dienesta viesnīcas remontam un uzturēšanai
CPV kodi

44000000-0; 44800000-8; 44500000-5; 44100000-1

Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2018/1
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2018.gada   22.janvārim  plkst.12:00
Kontaktpersona Nataļja Staruščika; tālr. 67797047  

e-pasts: natalija@3arodskola.lv

Informācija par uzvarētāju šeit 
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 12.02.2018.  Noslēgtie līgumi šeit 

==============================================================================

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2017.gada   6.jūlijā

Iepirkuma priekšmets: Metāla izstrādājumu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi: 44000000-0; 44172000-6; 44160000-9
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2017/6  ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras nolikumu var ielādēt šeit, līgumprojektu var lejupielādēt šeit.
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2017.gada   10.augustam  plkst.10:00
Kontaktpersona: Genādijs Meteļskis; tālr. 29712914, e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Informācija par uzvarētāju šeit
Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājaslapā 15.09.2017.  Noslēgtie līgumi šeit 

===============================================================================

Paziņojums par atklāto konkursu

Atklāts konkurss organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2017.gada   26.jūnijā

Iepirkuma priekšmets: Mācību materiālu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi: 44000000-0; 44500000-5;  44315200-3; 44315100-2; 31711140-6
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2017/5  ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit, Līgumprojektu var ielādēt šeit
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2017.gada   9.augustam  plkst.10:00
Kontaktpersona: Genādijs Meteļskis ; tālr. 29712914, e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Informācija par uzvarētāju šeit
 Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu publicēts IUB mājaslapā 09.10.2017.   Noslēgtie līgumi šeit: 1.doc 2.doc.  

===============================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2017.gada  6.jūnijā

Iepirkuma priekšmets Mācību materiālu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi 44000000-0; 44500000-5; 44315200-3; 44315100-2; 31711140-6
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2017/3 ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit: Nolikums  

Līguma projekts

Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2017.gada   19.jūnijam  plkst.13:00
Kontaktpersona Genādijs Meteļskis ; tālr. 29712914  

e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Iepirkums pārtraukts 15.06.2017.

===============================================================================
Piedāvājumus lūdzu nosūtīt pa pastu vai nogādāt personiski Rīgas 3. arodskolā,
Dzirnavu ielā 117, LV-1011.

Jautājumus sūtiet uz:

Paziņojums par iepirkumu:
Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros
Publicēšanas datums: 2017.gada  20.janvārī
Iepirkuma priekšmets: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Rīgas 3.arodskolas  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes profesijā „Lietvedis”
CPV kodi: 80212000-3
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2017/2- ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  (noliktava) līdz 2017.gada   17.februārim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Leonīds Lazdāns tālr. 67797074, 29239272.  e-pasts: leonids@3arodskola.lv, Agrita Alksne; tālr. 67797048, 29562256, e-pasts: gramatvedis@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 17.03.2017.
===============================================================================

Paziņojums par iepirkumu:
Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros
Publicēšanas datums: 2017.gada  20.janvārī
Iepirkuma priekšmets: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Rīgas 3.arodskolas  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes profesijā „Rokas lokmetinātājs (MMA) ” un  „Lokmetinātājs metināšanā ar  mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”
CPV kodi: 80212000-3
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2017/1- ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  (noliktava) līdz 2017.gada   17.februārim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Leonīds Lazdāns tālr. 67797074, 29239272, e-pasts: leonids@3arodskola.lv, Agrita Alksne; tālr. 67797048, 29562256, e-pasts: gramatvedis@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 16.03.2017.
===================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 82 panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2016.gada  7.decembrī

Iepirkuma priekšmets: Rīgas 3.arodskolas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kodi: 66512200-4
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/9
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2016.gada   19.decembrim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Tatjana Margitiča; tālr. 29526937, e-pasts: hotel@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 28.12.2016.

===================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma  82. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2016.gada  30.novembrī

Iepirkuma priekšmets: Elektroenerģijas piegāde Rīgas 3.arodskolai
CPV kodi: 09310000-5
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/8
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2016.gada   12.decembrim  plkst.10:00
Kontaktpersona: Nataļja Staruščika; tālr. 67797047, e-pasts: natalija@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 28.12.2016.

===================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma   82. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2016.gada  24.novembrī

Iepirkuma priekšmets: Rīgas 3.arodskolas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kodi: 66512200-4
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/7
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2016.gada   6.decembrim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Tatjana Margitiča; tālr. 29526937, e-pasts: hotel@3arodskola.lv

===================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2016.gada  14.jūnija

Iepirkuma priekšmets: Darba apģērbu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai  Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi: 18000000-9; 18100000-0
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/6  ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit: Līgumprojekts šeit;
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.   līdz 2016.gada   27.jūnijam  plkst.12:00
Kontaktpersona: Nataļja Staruščika tālr. 67797047, 26384600, e-pasts: natalija@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 06.07.2016.

===================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2016.gada  25.maijā

Iepirkuma priekšmets: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Rīgas 3.arodskolas  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes profesijā „Programmēšanas tehniķis”
CPV kodi: 80212000-3
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/5- ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 306.kab. (grāmatvedība)  līdz 2016.gada   6.jūnijam  plkst.12:00
Kontaktpersona: Agrita Alksne; tālr. 67797048, 29562256, e-pasts: gramatvedis@3arodskola.lv Irina Knostenberga – 26586333

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 06.07.2016.

===================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2016.gada  17.martā

Iepirkuma priekšmets: Rīgas 3.arodskolas metināšanas mācību darbnīcu Nr. 109 un Nr. 110 telpu un ventilācijas sistēmas rekonstrukcija
CPV kodi: 45000000-7; 45214800-8
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/4
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:  Līguma projekts šeit: Rasējumi un shēmas šeit;
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2016.gada   4.aprīlim  plkst.10:00
Kontaktpersona: Nataļja Staruščika; tālr. 67797047;  e-pasts: natalija@3arodskola.lv

Informātivs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 22.04.2016.
===================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2016.gada  1.martā

Iepirkuma priekšmets: Metāla izstrādājumu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi: 44000000-0; 44172000-6; 44160000-9
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/1 ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit. Līguma projektu var lejupielādēt šeit
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2016.gada   14.martam  plkst.12:00
Kontaktpersona: Genādijs Meteļskis ; tālr. 29712914, e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 01.04.2016.

===================================================================

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējas profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2016.gada  19.janvārī

Iepirkuma priekšmets
Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Rīgas 3.arodskolas  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes profesijā „Rokas lokmetinātājs (MMA) ” un  „Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)”
CPV kodi: 80212000-3
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/3- ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 306.kab. (grāmatvedība)  līdz 2016.gada   15.februārim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Ilgonis Ruņģis; tālr. 67797044, 29482843 e-pasts: irungis@3arodskola.lv
Agrita Alksne; tālr. 67797048, 29562256 e-pasts: gramatvedis@3arodskola.lv
======================================================================

Paziņojums par iepirkumu

Iepirkums organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros”  pasākuma  „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  (vienošanās Nr. 7.2.1.2/15/I/001)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2016.gada  19.janvārī

Iepirkuma priekšmets: Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Rīgas 3.arodskolas  izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes profesijā „Lietvedis”
CPV kodi: 80212000-3
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2016/2- ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks:
Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 306.kab. (grāmatvedība)  līdz 2016.gada   15.februārim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Ilgonis Ruņģis; tālr. 67797044, 29482843 e-pasts: irungis@3arodskola.lv
Agrita Alksne; tālr. 67797048, 29562256 e-pasts: gramatvedis@3arodskola.lv

======================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2015.gada  3.decembrī

Iepirkuma priekšmets: Rīgas 3.arodskolas darbinieku veselības apdrošināšana
CPV kodi: 66512200-4
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2015/12
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2015.gada   15.decembrim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Tatjana Margitiča; tālr. 29526937, e-pasts: hotel@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 16.12.2015.
======================================================================

Paziņojums par Publisko iepirkumu likuma 82. panta kārtībā iepirkumu

Publicēšanas datums: 2015.gada  2.decembrī

Iepirkuma priekšmets: Metināšanas iekārtas MMA; MAG; MIG; TIG metināšanas veidiem iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi: 42000000-6; 42662100-5
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2015/11
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit:
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks: Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2015.gada   14.decembrim  plkst.12:00
Kontaktpersona: Genādijs Meteļskis; tālr. 29712914, e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu publicēts IUB mājas lapā 16.12.2015.

======================================================================

Paziņojums par atklāto konkursu

Publicēšanas datums: 2015.gada  2.oktobrī

Iepirkuma priekšmets: Ventilācijas sistēmas iegāde Rīgas 3.arodskolas metināšanas mācību darbnīcām
CPV kodi: 42000000-6; 42520000-7
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs: R3AS 2015/10
Informācijas par iepirkuma priekšmetu: Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit. Līguma projektu var lejupielādēt šeit, būvprojektu var lejupielādēt šeit
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks:
Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2015.gada   2.novembrim  plkst.15:00
Kontaktpersona
Ilgonis Ruņģis; tālr. 29482843
e-pasts: irungis@3arodskola.lv
Jautājumi un atbildes pieejamas šeit(30.10.15.)

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 03.11.2015.
====================================================================

Paziņojums par atklāto konkursu
Atklāts konkurss organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi  Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta (projekta  identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)  ietvaros

Publicēšanas datums: 2015.gada  2.oktobrī

Iepirkuma priekšmets Mācību materiālu iegāde arodizglītības programmu „Metālapstrāde” nodrošināšanai Rīgas 3.arodskolā
CPV kodi 44000000-0; 44500000-5;  44315200-3; 44315100-2; 31711140-6
Iepirkuma priekšmeta identifikācijas numurs R3AS 2015/9 ESF
Informācijas par iepirkuma priekšmetu Iepirkuma procedūras Nolikumu var ielādēt šeit
Līguma projektu var lejupielādēt šeit
Piedāvājumu iesniegšanas vieta un laiks Dzirnavu ielā 117, Rīgā, LV-1011. Rīgas 3.arodskolā 115.kab.  līdz 2015.gada   2.novembrim  plkst.12:00
Kontaktpersona Genādijs Meteļskis ; tālr. 29712914  

e-pasts: mmec@3arodskola.lv

Lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemts 05.11.2015

=================================================================================

Vecāki publiskie iepirkumi aplūkojami šeit