Rīgas Metālapstrādes profesionālajā vidusskolā atbilstoši noslēgtajam Līgumam ar VISC no 20.05. līdz 22.05. tika īstenota 24.stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Profesionālās izglītības skolotāju mācības un sertifikācija MAG metināšanā atbilstoši standartu LVS EN ISO 9606-1 un LVS EN ISO 5817 prasībām”.

Mācības paredzētas pedagogiem, kuri profesionālajās izglītības iestādēs vada praktiskās mācības izglītojamiem profesionālajā kvalifikācijā “Lokmetinātājs ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG/135)

Programmā piedalījās pedagogi no Liepājas valsts tehnikuma, Ventspils tehnikuma, Latgales industriālā tehnikuma, Jelgavas tehnikuma un  Aizkraukles profesionālās vidusskolas, kopā: 11.dalībnieki.

Paldies par piedalīšanos.

Programmas vadītājs: Leonīds Lazdāns

Rīgas Metālapstrādes profesionālās vidusskolas direktora vietnieks

praktiskajās mācībās un komercdarbībā