“Darba vidē balstītas mācības” projekta vadītāja Jolanta Vjakse pasniedza pateicības rakstu Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskolas direktora vietniekam praktiskajās mācībās un komercdarbībā Leonīdam Lazdānam par vidusskolas sadarbību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā “Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”, veicinot darba vidē balstītu mācību un prakšu attīstību Latvijā.

Pateicamies Rīgas Metālapstrādes profesionālajai vidusskolai par ilgstošu un vērtīgu sadarbību prakšu un darba vidē balstītu mācību īstenošanā!