Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs (MMEC)

Metinātāju mācību un eksaminācijas centrā izveidota moderna, ar mūsdienīgu tehniku un tehnoloģijām, vides prasībām atbilstoša mācību un eksaminācijas bāze.

Centrs kā modema metinātāju mācību un metodiskā bāze ir ieguvusi atpazīstamību ne tikai starp arodizglītības mācību iestādēm, bet arī starp uzņēmējiem, darba devējiem, metināšanas tehnoloģiju ražotājiem un citiem interesentiem ne tikai Latvijā, bet arī aiz tās robežām.

 

 

* Centru akreditējusi Vācijas metināšanas un citu radniecisko procesu apvienība (DVS PersZert).

No 2014. gada Rīgas 3. arodskolas (tagad Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskolas) statuss: Autorizēta Nacionālā Institūcija (ATB), DVS PersZert akreditēts metinātāju mācību un eksaminācijas centrs.

* Centrs aprīkots ar modernām metināšanas un ventilācijas iekārtām, kas ražotas vadošajās Eiropas firmās (EWM, Kemppi, Orlikon, MIGATRONIC, ESAB, Linde, NEEDERMAN u.c.).

* Katrs izglītojamais nodrošināts ar individuālu praktisko mācību vietu.

* Beidzot mācības un nokārtojot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (vai profesionālās kvalifikācijas eksāmenu), izglītojamie saņem valsts noteikta parauga dokumentu (2. līmeņa profesionālās kvalifikācijas apliecību), kas apliecina izglītojamajam piešķirto kvalifikāciju un viņa kompetenci metinātāja profesijās.

mmecLai paaugstinātu atbildību par metināšanas speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu, centrs pieaicina darba devēju pārstāvjus. Darba devēji piedalās kvalifikācijas eksāmenos ar mērķi novērtēt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas un atrast savai nozarei un ražošanas specifikai atbilstošus speciālistus.

Metinātāju mācību un eksaminācijas centra materiāli tehniskā bāze, personāla kvalifikācija un neatkarīgā eksaminācijas komisija rada nosacījumus, kas ļauj izveidot sistēmu vienota izglītības standarta un vienotu kvalifikācijas prasību nodrošināšanai metinātāju eksaminācijā.

Teorētisko un praktisko mācību procesu nodrošina Meklenburgas – Priekšpomerānijas Metināšanas tehnikas mācību un pētniecības iestādes (SLV) sertificēti metināšanas speciālisti un kvalificēti profesionālās izglītības skolotāji:

Genādijs Meteļskis (centra vadītājs) – tārunis 67797050, 9712914 Eiropas metināšanas speciālists (EWS) un Eiropas metināšanas skolotājs rokas lokmetināšanā (MMA);

Zintis Kļaviņš – profesionālās izglītības skolotājs MMA un MAG metināšanā;

Valērijs Krūmiņš – profesionālās izglītības skolotājs MMA un MAG metināšanā;

Sergejs Zaicevs – profesionālās izglītības skolotājs MMA metināšanā;

Leonīds Lazdāns – Eiropas metināšanas inžienieris (EWE), Eiropas metināšanas inspektors (EWI);

Aivars Lakstīgals – Eiropas metināšanas speciālists (EWS) un Eiropas metināšanas instruktors plastmasu metināšanā.

Ilgonis Ruņģis – Dipl. Ing. IWE – DVS PersZert eksaminātors metināšanā Latvijā

Metinātāju atestācija notiek 1 reizi mēnesī.

Tālruņi informācijai:
29712914 – MMEC vadītājs (EWS) G.Meteļskis
67797075, 29482843 – DVS PersZert eksaminātors metināšanā Latvijā (IWE) I.Ruņģis

Informācija aktualizēta 14.11.2023.