2023.gada 4.-5.aprīlī Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā piedalījāmies Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā pasākumā “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nacionālā  jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2023 ietvaros.

Piedalījāmies nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2023 “Prasmju stafetē”, kurā 7., 8. vai 9. klašu skolēni no
dažādām Latvijas izglītības iestādēm demonstrēja 10 dažādas prasmes.

Mēs piedāvājām izmēģināt  prasmes metālapstrādes jomā – noteikt detaļas
izmērus, salikt izjaukto metāla detaļu, praktiski iepazīt/izmēģināt dažādus mērinstrumentus. Līdz ar to vispārizglītojošu izglītības iestāžu
skolēniem bija iespēja  atklāt potenciālo nākotnes karjeras virzienu.

Izglītības iestādes Vokālais ansamblis atraktīvi piedalījās skolu piču pasākumā, interesanti un aizrautīgi reklamējot Rīgas 3.arodskolu.
Izglītības iestādes profesionālās izglītības skolotājs Aivars Lakstīgals, 8.grupas izglītojamais Rafi Nadžims un izglītības metodiķe

Marika Aņisko piedalījās SkillsLatvia skatuvē “Skolu brīvajā mikrofonā”, kur pastāstījām/diskutējām par Rīgas 3.arodskolu un apgūstamajām izglītības programmām .