Datu aizsardzība

Datu aizsardzības speciālists – Kristaps Runts

Datu aizsardzības speciālista uzdevumi ir informēt un konsultēt Rīgas Metālapstrādes profesionālās vidusskolas darbiniekus jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, uzraudzīt Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu ievērošanu skolā, sadarboties ar uzraudzības iestādi, kā arī konsultēt skolas izglītojamos (viņu likumiskos pārstāvjus) ar datu apstrādi saistītos jautājumos.

Izglītojamiem (viņu likumiskajiem pārstāvjiem) ir tiesības saņemt atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar viņu datu apstrādi, atsaukt iesniegto piekrišanu, iesniegt ar datu apstrādi saistītu sūdzību.

Sazināties ar skolas Datu aizsardzības speciālistu var pa e-pastu das@rmpv.lv, vai sūtot vēstuli uz adresi Dzirnavu iela 117, Rīga, Latvija, LV-1011, ar norādi “Datu aizsardzības speciālistam”.

Ja Datu aizsardzības speciālista sniegtā atbilde personu neapmierina, tai ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).