Uzvara konkursā!

Šī gada 27. aprīlī Rīgas 3.arodskolas izglītojamie un pedagogi – 2 komandu dalībnieki:

1.komanda: Komandas vadītājs: profesionālās izglītības skolotājs Valērijs Krūmiņš,
Komandas “ 135-process” dalībnieki:Kapteinis-Kisļakovskis Arturs, Harlans Sergejs, Pimanovs Jurijs;

2.komanda: Komandas vadītājs: profesionālās izglītības skolotājs Genādijs Meteļskis,
Komandas “ Karstā metāla meistari” dalībnieki: Artis Students, Nauris Smolenskis, Bruno Leimanis;

piedalījās Jelgavā ( Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā) MASOC organizētajā “Latvijas profesionālās izglītības iestāžu metālapstrādes un mašīnbūves nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkursā”.

MAG metinātaja profesionālās kvalifikācijas konkursā iegūta 1. un 2. vieta.

Apsveicam ar iegūto 1. vietu – Komandas vadītāju, profesionālās izglītības skolotājus Genādiju Meteļski un 7.grupas izglītojamos, komandas “ Karstā metāla meistari” dalībniekus- Arti Studentu, Nauri Smolenski, Bruno Leimani.

Apsveicam ar iegūto 2.vietu – Komandas vadītāju, profesionālās izglītības skolotāju Valēriju Krūmiņu un 10.grupas izglītojamos,komandas “ 135-process” dalībniekus- Arturu Kapteini-Kisļakovski, Sergeju Harlanu, Juriju Pimanovu.

Paldies par sadarbību un atbalstu konkursa mājas darbu sagatavošanu SIA “Metalprojekts” un SIA “RBRS” darbiniekiem!

Čehu pedagogu vizīte

Sadarbībā ar biedrību “Eurofortis” 24.04.2023. Rīgas 3. arodskolā viesojās mehānikas un inženierijas pasniedzēji no Choteboras (Čehija).

Karjeras atbalsta pasākums “SkillsLatvia 2023”

2023.gada 4.-5.aprīlī Rīgā, Ķīpsalas izstāžu centrā piedalījāmies Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā pasākumā “Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nacionālā  jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2023 ietvaros.

Piedalījāmies nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa SkillsLatvia 2023 “Prasmju stafetē”, kurā 7., 8. vai 9. klašu skolēni no
dažādām Latvijas izglītības iestādēm demonstrēja 10 dažādas prasmes.

Mēs piedāvājām izmēģināt  prasmes metālapstrādes jomā – noteikt detaļas
izmērus, salikt izjaukto metāla detaļu, praktiski iepazīt/izmēģināt dažādus mērinstrumentus. Līdz ar to vispārizglītojošu izglītības iestāžu
skolēniem bija iespēja  atklāt potenciālo nākotnes karjeras virzienu.

Izglītības iestādes Vokālais ansamblis atraktīvi piedalījās skolu piču pasākumā, interesanti un aizrautīgi reklamējot Rīgas 3.arodskolu.
Izglītības iestādes profesionālās izglītības skolotājs Aivars Lakstīgals, 8.grupas izglītojamais Rafi Nadžims un izglītības metodiķe

Marika Aņisko piedalījās SkillsLatvia skatuvē “Skolu brīvajā mikrofonā”, kur pastāstījām/diskutējām par Rīgas 3.arodskolu un apgūstamajām izglītības programmām .